آیا دستگاه ماساژور صندلی ماشین دردکمر را رفع میکند

دستگاه ماساژور صندلی ماشین هرگز به اندازه صندلی های ماساژور بزرگ و جاگیر نیستند وتوانایی ماساژ  کل بدن را ندارند.


روکش صندلی ماساژور اصفهان

اما مهمترین ویژگی دستگاه ماساژور صندلی ماشین استفاده در خوردرو است.


روکش صندلی ماساژور برای ماشین


گوی های دوار به کار گرفته شده در این دستگاه حرکت دستان یک ماساژو را به خوبی شبیه سازی می کند.


روکش صندلی ماساژور چیست

 

این یک ارتباط مهم ما بین شما و دستگاه است. انجام انواع حرکات ماساژ را همین گوی های دوار به عهده می گیرند.


روکش صندلي ماساژور 5 موتوره و هيتر حرارتی


عمل ویبره در روکش صندلی ماساژور خودرو، موظف به باز کردن بافت ها و جریان مناسب خون است.


روکش صندلی ماساژور خودرو


گرما درمانی در کنار ماساژ موجب تسکین دردهای عضلانی و خستگی می شود.


راهنمای خرید روکش صندلی ماساژور


در کل وظیفه اصلی دستگاه های ماساژ یا ماساژ توسط فرد تسکین دردهای کمر و پشت و گردن است. محققان زیادی در جهان این استفاده از 

روکش صندلی ماساژور اصفهان را موثر دانسته و به بسیاری از بیماران توصیه می کنند.


روکش صندلی ماساژور اتومبیل


قیمت199.000تومان

خرید محصول